top of page

V roce 2021 získala firma Clientigent s.r.o.. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Clientigent s.r.o. na projektech "Korporátní videospot", "Ilustrace k videím" a"Animované videoprezentace" v Praze za účelem poskytnutí profesionálních marketingových prezentací (série animovaných videí a videospot)  pro firmu vůči zejména zahraničním potenciálním klientům.

Projekty "Korporátní videospot", "Ilustrace k videím" a"Animované videoprezentace" jsou spolufinancovány Evropskou unií.

CZ_RO_B_C.jpg
logo-praha.gif
bottom of page